Adres

Adres
Instytut Fizyki
ul. Prof. St. Łojasiewicza 11
30-348 Kraków


Redaktor naczelny

Zofia Gołąb-Meyer
meyer@th.if.uj.edu.pl


Rada redakcyjna

 • Paweł Góra – przewodniczący
 • Jacek Bieroń
 • Ewa Dębowska
 • Leszek Hadasz
 • Jerzy Karczmarczuk
 • Piotr Tomczak

Zespół redakcyjny

 • Jacek Bieroń
 • Katarzyna Cieślar
 • Paweł Góra
 • Dagmara Sokołowska
 • Witold Zawadzki

Redakcja techniczna, opracowanie graficzne i skład

Krzysztof Magda, IF UJ
krzysztof.magda@uj.edu.pl