Numer 33

  • Izaak Newton (1642–1727) – geniusz wszech czasów

  • Równania Newtona – początek nowożytnej nauki

  • Pierścienie Newtona

  • Jak szybko stygną ciała? Prawo stygnięcia Newtona

  • Badanie własności izolacyjnych termosów. Zastosowanie prawa stygnięcia Newtona

  • Współczynnik załamania światła równy √2

  • Zadania z Lwiątka

  • Zadania różne