Numer 29

  • Poświata kirlianowska – zjawisko fizyczne czy szalbierstwo

  • Pomiar masy Ziemi a stała grawitacyjna

  • Zadania

  • Miraże a krzywoliniowe rozchodzenie się światła cd.

  • Eksperyment Łańcuchowy

  • Wakacyjne wędrówki z fizyką

  • Poszukiwanie wody w Układzie Słonecznym i poza nim