Numer 24

  • Zmysł słuchu

  • Widzenie barw

  • Lodówki i klimatyzatory – żeby chłodzić muszą grzać

  • Konrad Maria Paweł Rudnicki (1926–2013) – astronom, filozof, duchowny starokatolicki

  • Heron z Aleksandrii (I w. n.e.)

  • Bania Herona – aeolipila

  • Zabawki fizyczne