Numer 13

  • Rozchodzenie się dźwięku – fale dźwiękowe

  • Szybkość dźwięku

  • Bariera dźwięku

  • Dźwięki muzyczne i ich nazwy

  • Stereoskop

  • O decybelach i natężeniu dźwięku

  • Wstęp do akustyki

  • Rurofon, czyli wielka fletnia pana

  • Helowy głos – prawdziwe wyjaśnienie piskliwej zagadki

  • Właściwości jodu