Numer 9

  • O falach sprężystych. Doświadczenia ze sprężynką slinką

  • Trzęsienia ziemi

  • Sejsmograf

  • Wieżowiec na Tajwanie

  • Polska „Magma" zajmuje III miejsce na zawodach Uniwersyteckiego Turnieju Łazików w USA

  • Hipokotyl namorzynowy

  • Robimy hipokotyl

  • Doświadczenia

  • Zadanie z konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik" 2010